Wanneer zijn de voorstellingen?


Presentaties:
Twee keer per seizoen presenteren de cursisten een voorstelling voor publiek.


In januari zijn de Theater-Estafette-Dagen.
Alle les- en productiegroepen treden 2(!) keer op.
Ze geven dan korte presentaties van maximaal een half uur, waarbij de leerlingen laten zien waar ze afgelopen lesperiode aan gewerkt hebben.
Elke avond/middag treden er minimaal 2 groepen voor het voetlicht.

In juni zijn de Eindpresentaties.
Ook dan treden alle groepen 2 keer op.
De lesgroepen geven wederom korte presentaties van een half uur.
Per avond/middag zijn er meerdere presentaties gepland.

De productiegroepen (de musical A-groep, de musical B-groep en Mesjogge) hebben dan hun eindvoorstellingen, die minimaal 1 uur of langer duren.
Per dag is er één voorstelling voor één groep.

In totaal treden dus alle leerlingen vier keer per seizoen op:

De precieze data van de presentatieweken worden later in het lesjaar bekend gemaakt, wel staan de weken al vast.

De Theater-Estafette-Dagen
in januari
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 januari 2019
De Eindpresentaties
in juni
(onder voorbehoud)
Vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019
Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019
Presentaties door lesklassen 1 t/m 5 én Basis Musical Lesklas

Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 en vrijdag 28 juni 2019
Eindvoorstellingen door de Musical Productiegroep A en B

Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019
Eindvoorstellingen door de Productiegroep Mesjogge


Jeugdtheater Landgraaf
• Kerkberg 4
• 6373 ES  Landgraaf
• 045-5310929 (maandag t/m vrijdag 10-12 uur)
info@theaterlandgraaf.nl